סקרים אקולוגיים

מה כל כך חשוב לנו בים? על מה אנחנו מנסים להגן?

הסביבה הימית עשירה בחיים
אך לרוב האנשים עולם שוקק זה נסתר מן העין.
במסגרת ההכשרה לקבוצה מקבלים צוללי משמר הים הסמכה של “סוקר ימי” המקנה להם את הכלים לבצע סקרים מדעיים. שיטה זו של מדע אזרחי מאפשרת לאסוף נתונים חשובים לאורך כל השנה, ונותנת הזדמנות לעוד צוללים לתרום. 

בצלילות הסקר שלנו אנו מתעדים את הדגים וחסרי החוליות הקרובים בריפים הסלעיים הרדודים לחופי ישראל. אנו לומדים איזה דגים וחסרי חוליות נפוצים באזורינו, מאיזה רואים יותר, ומאיזה פחות.  

הסקרים החוזרים מאפשרים לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים, וללמוד על שינויים בכמות ובסוגי החיים בריף.

המידע שאנו אוספים חשוב ותורם לקידום שמורות טבע ימיות בישראל שיגנו על ערכי הטבע המצויים בים.