איומים על הים

לאורך השנים השתמש האדם בים לתעבורה, תיירות ותעשייה. דבר זה הביא לפגיעה חמורה בחי והצומח וגורם להפרת האיזון הטבעי.

האיומים המרכזיים על הימים הם:

 • דייג לא מבוקר – דייג יתר של כמויות מסחריות מוביל לירידה מסיבית במספר פרטים של דגים מסויימים וכך מפירים את האיזון בשרשרת המזון הימי.
  ברשתות הדיג נתפסים יצורים מוגנים שנלכדים תוך כדי איסוף ויכול להביא להכחדת מינים מסויימים.
  שאריות רשתות שנשארות על הקרקעית הופכים למלכודת לדגים ויונקים ומביאים למותם בטביעה.
 •  זיהום משפכים עירוניים ותעשייתיים – מתקופת ההתפתחות התעשייתית. נוצרה פסולת מסוכנת והאדם השתמש בים כמקום לאחסון של פסולת מסוכנת בחביות שהוטמנו כדי "שלא ניראה" ומטעמי נוחות. פסולת מוטמנת מתפרקת עם השנים ומשחררת לים את החומרים. שפכים תעשייתים לא מטופלים מוזרמים לים ומעבירים חומרים מסוכנים לחופים וישירות למים.
  הזיהומים גורמים למוות דגה, דילולה והפרת האיזון.
  בתי גידול בים ובחופים נהרסים.
 • קידוחי גז ונפט – הים עשיר בנפט וגז. תהליך החיפושים והכריה פולטים לים חומרים מסוכנים.
 • בניית חופים, תשתיות ותעלות מלאכותיות – בנייה לאורך החופים יוצרת שינוי במבנה החופים והחול ועל ידי כך שינויים בזרימות הים מול החופים. הכרייה והנחת תשתיות על קרקעית הים גורמים להרחפת חול ומוות של אלמוגים ויצורים ומשנים את מארג המזון. בניית תעלת סואץ הביאה לפלישה של מינים מים סוף לים תיכון והפרו את האיזון של מארג המזון.


כל הפגיעות בחיי החי והצומח בים מביאים לפגיעה ישירה בחיים שלנו.
רמות החמצן המופקים מהים נפגעת, מערכת אקולוגית לא יציבה, זיהום חופים שבהם אנחנו נופשים

רוצים לעזור לנו להציל את הים?